Dusil a spol. v.o.s.

Reference

Reference

Ministerstvo práce a sociálních věcí:Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • komplexní zajištění provozu interního informačního systému
 • aplikační software pro oblast ekonomiky organizace
 • správa majetku a řízení organizace
 • technický servis, helpdesk
 • sw pro interní informační systémy
 • bezpečnostní správa
 • webové služby

Ředitel IT odboru MPSV ing. Ivo Jančík o vzájemné spolupráci:
Služby byly prováděny řádně a včas, předávány bez vad a nedodělků ve smluvně dohodnutých termínech. Vzájemnou spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou.

Endokrinologický ústavEndokrinologický ústav
 • Outsourcing kompletní správy informačních technologií
Intelek s.r.o.Intelek s.r.o.
 • správa ICT infrastruktury
Ministerstvo kultury ČRMinisterstvo kultury
 • software Registr oznámení (realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)
klient_cssz.pngPosudková služba
 • software Organizace a řízení posudkové služby

Odborná referentka Marie Hrnčířová o vzájemné spolupráci:
Chtěla bych vám poděkovat za úpravu programu, který funguje přesně podle mých představ i představ auditu. Aplikace nám usnadňuje a urychluje naši práci spolu s garancí správného výpočtu. Doufám, že i nadále budu mít možnost s vámi spolupracovat.

Obchodní akademie, Praha 2, VinohradskáObchodní akademie, Praha 2, Vinohradská
 • správa ICT infrastruktury

Ředitel RNDr. Milan Macek, CSc. o vzájemné spolupráci:
Firma Dusil a spol., v. o. s. zajišťuje komplexní správu naší školní počítačové sítě od 1. 12. 2012 (cca 140 počítačů). Spolupráce s touto firmou je velmi dobrá a bezproblémová. Přístup zaměstnanců firmy je na požadované odborné úrovni, jsou komunikativní a kreativní. Naše požadavky týkající se správy ICT i aplikačního software jsou plněny v termínu a dle sjednaných pravidel úrovně poskytované služby. Firma dokáže reagovat okamžitě na podněty a požadavky zaměstnanců naší školy. Vzhledem k naší spokojenosti s prací firmy Dusil a spol., v. o. s. počítáme s dlouhodobou spoluprací.

Všeobecná fakultní nemocnice – Klinika rehabilitačního lékařstvíVšeobecná fakultní nemocnice – Klinika rehabilitačního lékařství
 • správa ICT infrastruktury
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • technické služby
 • údržba hardware
Agrobanka a.s.Agrobanka a.s.
 • spisová služba
Český střelecký svazČeský střelecký svaz
 • analytické práce v oblasti správy dat
ASD SOFTWAREASD SOFTWARE
 • spolupráce v oblasti centrálního registru dotací (CEDR)
OKSYSTEMOKSYSTEM
 • spolupráce v oblasti zpracování evidence sociálních služeb
GORDICGORDIC
 • spolupráce v oblasti dotací a státní pokladny

Přijdeme za Vámi

Rádi si s vámi domluvíme osobní schůzku.

 


 

+420 603 848 837
+420 603 502 115

 
 

Dusil a spol., v.o.s. , U Krčského nádraží 233/25, 140 00 Praha 4

 
 
    Tweet