Dusil a spol. v.o.s.

Software

Vývoj software na zakázku

Vývoj zakázkových aplikací a programátorské práce jsou oblastí, ve které Vám nabízíme své dlouholeté zkušenosti.

Vytvoříme pro Vás vše od jednoduchých formulářů, až po aplikace využívající složité databáze.

Vyvíjíme aplikace v prostředí internetu, desktopů i prostředí midrange systémů IBM (AS/400, resp. iSeries, System i).

Internetové/intranetové úlohy:
  • systémy MS Windows
  • prostředí HTML, CSS, PHP5, Ext JS (Sencha Framework), AJAX
  • WebSphere, Stored Procedury
  • databáze např. MySQL, DB2/400, MS SQL
Desktop:
  • systémy MS Windows
  • prostředí .NET
  • databáze MS Access
Midrange systémy:
  • systém IBM OS/i5
  • prostředí C, CL, Java, SQL, WebSphere, Stored Procedury
  • databáze DB2/400

Případová studie

Evidence vládních materiálů, usnesení a úkolů

Klient: Kabinet ministra - Ministersvo práce a sociálních věcí

Vyvinuto pro prostředí intranetu.

Evidence vládních materiálů, usnesení a úkolů

Aplikace slouží k evidenci vládních materiálů týkajících se MPSV. Materiály jsou přidělovány ke zpracování příslušnému řešitelskému útvaru v rámci MPSV. Každému materiálu je automaticky generováno evidenční číslo.

Pro jednotlivé materiály jsou evidována přijatá usnesení z rozpisu usnesení vlády. Následně jsou přidělovány úkoly vyplývající z usnesení jednotlivým řešitelským útvarům a osobám. Řešitelé dostávají avízo o přiděleném úkolu mailovým upozorněním. Je sledována historie plnění úkolu, zapisuje se popis plnění úkolu a stav řešení.

Přístup uživatelů k datům je dán jejich uživatelskou rolí resp. přiděleným oprávněním.

Aplikace zajišťuje tiskové výstupy pro porady vedení a jednání vlády dle zadaných kritérií

Reference

Ukoly_porady_vedeni_index.pngÚkoly porady vedení

Vyvinuto pro prostředí intranetu.

Aplikace slouží k evidenci údajů o úkolech zadaných užší poradou vedení. Jednotliví uživatelé mají rozdílné přístupy k datům. Je sledováno kdo je garantem úkolu, kdo úkol řeší, termíny a výsledek řešení.

ekonomicky_system_e.s.o._index.pngEkonomický systém E.S.O.

Prostředí IBM System i (AS/400, iSeries)

Komplexní ekonomický informační systém zpracovávající ekonomiku rozpočtové organizace. Od objednávek až po výstupy do Státní pokladny. Řeší oblast rozpočtu i účetnictví, fakturace, platebních poukazů, požadavků na rozpočtové výdaje, financování z Evropské unie. Má úzké napojení na operační programy EÚ a dotační řízení, zajišťuje výstupy do CEDR.

 

Přijdeme za Vámi

Rádi si s vámi domluvíme osobní schůzku.

 


 

+420 603 848 837
+420 603 502 115

 
 

Dusil a spol., v.o.s. , U Krčského nádraží 233/25, 140 00 Praha 4

 
 
    Tweet